Cách đăng ký và quyền lợi sản phẩm

Để đăng ký dịch vụ “Bảo Bình An” soạn DK gửi 9516. Tuần đầu miễn phí.

Sau đó, cước: 15.000 đồng/ tuần, tự động gia hạn hàng tuần.

 

Quyền lợi:
Lời khuyên sức khỏe hàng tuần
Đi kèm gói Bảo hiểm tử vong và thương tật từ Chubb lên đến 300

 

Chi phí: cước đăng ký dịch vụ hàng tuần chỉ 15.000 đồng/ tuần (bao gồm thuế), mọi tin nhắn đến tổng đài đều miễn phí.

Thông tin chi tiết về dịch vụ Lời khuyên sức khỏe hàng tuần:
  • Để đăng ký dịch vụ “Bảo Bình An” soạn DK gửi 9516. Tuần đầu miễn phí.
  • Sau đó, cước: 15.000 đồng/ tuần, tự động gia hạn hàng tuần.
  • Khi đăng ký, người dùng được tặng 1 tuần miễn phí. Sau khi kết thúc tuần miễn phí, dịch vụ tự động chuyển đổi sang chế độ tính phí.
  • Người dùng đã được hưởng 1 tuần miễn phí sẽ không được hưởng tiếp ưu đãi này ở các lần đăng ký tiếp theo khi hủy đăng ký và đăng ký lại.
  • Tất cả người dùng hợp lệ sẽ nhận được hàng tuần:
  • Lời khuyên sức khỏe
  • Đi kèm gói Bảo hiểm tử vong và thương tật cho tuần kế tiếp (từ Thứ hai đến Chủ nhật)