Thông tin bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểmSố tiền bảo hiểm (VNĐ)
Tử vong do tai nạn 300.000.000
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 300.000.000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Lên tới 300.000.000

Trong trường hợp Người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều đơn bảo hiểm tai nạn cá nhân của Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam, số tiền bảo hiểm tối đa được chi trả cho một Người được Bảo hiểm là Chín trăm triệu (900.000.000) đồng

Điều kiện hợp lệ để tham gia bảo hiểm:
 • Thuê bao MobiFone
 • Thông tin cá nhân được đăng ký với MobiFone
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện hợp lệ và đã thanh toán phí dịch vụ.
 • Để đủ điều kiện nhận bảo hiểm, khách hàng cần phải:
  • Là công dân Việt Nam
  • Tối thiểu mười tám (18) tuổi tính đến ngày đămg ký.
  • Đã đăng ký thông tin cá nhân hợp lệ với MobiFone
 • Người dùng cần có những thông tin cá nhân sau để hoàn tất đăng ký:
  • Tên đầy đủ
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Số CMND/ Căn cước công dân
 • Tất cả thông tin phía trên là bắt buộc đối với người dùng. Nếu người dùng có bất kì một thông tin không hợp lệ nào, việc đăng ký sẽ bị từ chối
Cập nhật thông tin cá nhân
 • Để cập nhật thông tin cá nhân, người dùng cần đến cửa hàng MobiFone để thực hiện.
 • Sau khi hoàn tất cập nhật thông tin chủ thuê bao, soạn “UPDATE” gửi 9516 để cập nhật thông tin cá nhân người được bảo hiểm đểm đảm bảo quyền lợi bảo hiểm
Quy tắc điều khoản bảo hiểm

Giấy chứng nhận bảo hiểm nhóm