Dịch vụ khách hàng Chubb Việt Nam: +84 28 3910 7620

 Chubb
Địa chỉ email Dịch vụ khách hàng: dichvukhachhang@chubb.com
Phòng bồi thường: claims.VN@chubb.com
Điện thoại và giờ làm
việc
Từ Thứ 2 tới Thứ 6 (08:30 – 17:30p): +84 28 3910 7260
Hỗ trợ 24/7 từ Chubb Việt Nam: +84 28 3822 8779
Quy trình bồi thường
Bảo hiểm Tai nạn cá nhân
Mô tả chi tiết Quy trình bồi thường
Bước 1: Nộp hồ sơ bồi thường

- Khách hàng nộp yêu cầu bồi thường thông qua điện thoại, email, bưu điện, trực tiếp.

- Chubb xác nhận đã nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bồi thường trong vòng 1 ngày làm việc.

- Ghi chú: Khách hàng có thể nộp hồ sơ qua thư điện tử trước, Chubb sẽ xem xét và có hướng dẫn bổ sung (nếu thiếu) trước khi nộp hồ sơ bản chính.

Bước 2: Chubb nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu bồi thường

- Chubb nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ hay không?

- Nếu hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, Chubb sẽ đánh giá hồ sơ và xác định yêu cầu bồi thường có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không trong 3 ngày làm việc.

- Nếu hồ sơ yêu cầu bồi thường chưa đầy đủ, Chubb sẽ gửi yêu cầu bổ sung chứng từ trong 5 ngày làm việc và sẽ nhắc khách hàng sau 7 ngày làm việc       (tối đa 3 lần nhắc), trong trường hợp không bổ sung thì sẽ đóng hồ sơ sau 14 ngày kế tiếp. Chubb sẽ thông báo đến MobiFone đối với các trường hợp cần nhắc bổ sung hồ sơ bồi thường kể từ lần nhắc thứ 2 trở đi  để MobiFone có thêm thông tin và hỗ trợ khi cần thiết.

Bước 3: Gửi thông báo bồi thường hoặc từ chối

- Nếu yêu cầu bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm, Chubb sẽ gửi thông báo bồi thường và tiến hành chuyển tiền trong 5 ngày làm việc sau khi nhận được xác nhận bồi thường.

- Nếu yêu cầu bồi thường không thuộc phạm vi bảo hiểm, Chubb sẽ gửi thông báo từ chối và sẽ giải quyết tranh chấp (nếu có).

 

Hồ sơ bồi thường
Nếu Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của họ muốn đưa ra yêu cầu bồi thường, họ phải:

a)            hoàn thành thông tin vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường (mẫu đơn này được cung cấp bởi Chubb);

b)            đính kèm theo mẫu đơn, gồm có:

  • bất kỳ báo cáo nào từ Công an, các cơ quan vận chuyển hoặc các cơ quan khác về tai nạn, mất mát hay thiệt hại;
  • bất kỳ bằng chứng tài liệu khác theo yêu cầu của Chubb đối với hợp đồng bảo hiểm.
  • Kết quả điều tra của Công an trong trường hợp tai nạn giao thông đường bộ.

c)            cung cấp Chubb với mẫu đơn bồi thường đã điền đủ thông tin và đi kèm các tài liệu theo yêu cầu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến phải yêu cầu bồi thường; và

d)            cung cấp cho Chubb toàn bộ chi phí y tế hợp pháp; bất kỳ giấy chứng nhận nào khác và bằng chứng hỗ trợ hợp lý để Chubb căn cứ đánh giá hồ sơ yêu cầu bồi thường.


Quá trình xử lý và thanh toán hồ sơ bồi thường
Chúng tôi thực hiện tất cả các bước yêu cầu chi trả bồi thường hợp lệ & kịp thời.
Nếu Công ty phải trả số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong do tai nạn, Chúng tôi sẽ trả số tiền này đến các thụ hưởng hợp pháp của khách hàng.
Trong tất cả các trường hợp khác, Chúng tôi sẽ trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm. Trường hợp có phí bảo hiểm quá hạn chưa thanh toán, phần phí này sẽ được NĐBH thu từ người thụ hưởng quyền lợi Bảo hiểm và nộp lại cho Chubb. Thời gian chi trả bồi thường bảo hiểm trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được thư xác nhận đồng ý bồi thường của khách hàng

Cách nộp hồ sơ bồi thường
Có 2 cách để khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ Bồi thường: Thông qua Tổng Đài Dịch vụ khách hàng Chubb – 84 28 3910 7260 và thư điện tử claims.VN@chubb.com hoặc thông qua trang web của MobiFone để tải mẫu đơn yêu cầu bồi thường và các hướng dẫn hồ sơ bồi thường.

Địa chỉ nộp hồ sơ bồi thường
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Trung tâm Tài chính Sài Gòn
9 Đinh Tiên Hoàng, Tầng 8
Phường Đa Kao, Quận 1,
Hồ Chí Minh City, Việt Nam
O +84 28 3910 7227
F +84 28 3910 7228
www.chubb.com/vn

Quy trình bồi thường

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường